Foreningsportalen er et website for hosting af dynamiske hjemmesider til foreninger.

Foreningscentralen administrerer portalen og tilbyder som introduktion interesserede foreninger en gratis hjemmeside indtil januar 2008, hvorefter det vil være 
muligt at få sponseret hjemmesiden af den lokale bank/sparekasse.

Det specielle ved en dynamisk hjemmeside er at den indeholder adgangsbeskyttede dokumentarkiver, hvor bestyrelsen kan arkivere interne referater, korrespondance m.v.

Prøv at oprette en Ny Hjemmeside - og du kan straks begynde at tilrette velkomstsiden samt uploade vedtægter, generalforsamlingsreferatet og årsregnskabet til hjemmesiden.

Foreningscentralen startede portalen som en supplerende tjeneste for egne kunder, hvor administrator eksempelvis kan uploade et logo samt ændre layout i linkede bestyrelses-oversigter, takstblade og medlemslister integreret i foreningens egen hjemmeside.

Vi har udvidet konceptet således at foreninger der alene ønsker en hjemmeside, vil kunne oprette en fortegnelse over kontaktpersoner samt kontingenter på lige fod med de nuværende kunder.

Det er muligt at linke dokumentstyrings-modulet fra Foreningsportalen ind i en allerede etableret hjemmeside - og det er selvfølgelig muligt at blive registreret med eget domænenavn på en hjemmeside hostet af Foreningsportalen.

Fra januar 2008 forventes de lokale banker og sparekasser at indgå som sponsorer af udvalgte foreninger. Se 'vilkår for sponsorater' samt 'sponsors godkendelse'.

Indtil da er det gratis for alle foreninger at oprette en hjemmeside på Foreningsportalen.
Hvis foreningen ønsker at fortsætte uden sponsor-støtte i 2008, er grundprisen for en dynamisk hjemmside kr. 375 pr. kvartal excl. moms.


      Kontakt:
  
  Foreningscentralen
            Østrøjel 5
       2670 Greve
      Tlf.: 43902812
Info@Foreningscentralen.dk
Forening Id.: 
Adgangskode: 
      
Foreningsportalen